گام های اجرایی تحلیل ذینفعان

 • فاز اول: شناسایی ذینفعان

 • گام 1: ایجاد و توسعه لیست ذینفعان
  گام 2:‌ تعیین نحوه و نوع ارتباط سازمان و ذینفع
  گام 3: کلاس بندی هر گروه ذینفعی با توجه به نوع تأثیر و ارتباط
 • فاز دوم: اولویت بندی ذینفعان

 • گام1: روش عوامل کلیدی
  • امتیازدهی بر حسب معیار قدرت
  • امتیازدهی بر حسب معیار نزدیکی و مجاورت(میزان ارتباط ذینفع و سازمان)
  • امتیازدهی بر حسب معیار ضروریت و فوریت

  گام 2: روش مقایسات زوجی
  • وزندهی بر حسب تأثیر سازمان بر ذینفع
  • وزندهی بر حسب تأثیر ذینفع بر سازمان

  گام 3: تجمیع اوزان محاسبه شده از طریق دو روش فوق
  گام 4: رتبه بندی نهایی
 • فاز سوم: مصورسازی(ترسیم نقشه ذینفعان)

 • گام 1:‌ توپولوژی ذینفعان(نحوه ارتباط)
  گام 2: نگاشت (نقشه) اثرگذاری
  گام 3: ماتریس های 2*2 (قدرت، پشتیبانی، اثرگذاری، جذابیت و گرایش)
  گام 4: نمودار ماتریسی(بررسی وضعیت موجود و مطلوب)
  گام 5: طراحی و تدوین SOAP
  گام 6: طراحی و تدوین SWS
 • فاز چهارم: استخراج خواسته ها، نیازها و اقدامات

 • گام 1: طراحی پرسشنامه
  گام 2: اجرای پایلوت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
  گام 3: جمع آوری نیازها از مناطق مختلف با توجه به حجم نمونه مورد نیاز
 • فاز پنجم: تشکیل پایگاه داده نیاز و ارائه گزارش‌ها و روندهای مرتبط

 • فاز ششم: آنالیز نیازها (استخراج و پالایش نیازمندی­ها و انتظارات، محاسبه نمره نهایی و اولویت‌بندی آنها)

 • فاز هفتم: تعیین یا بازنگری اهداف کلان مرتبط و محاسبه امتیاز مربوط به هر هدف

 • فاز هشتم: تهیه گزارش نهایی

در یک نگاه

این مجموعه از سال 1388 فعالیت خود را به صورت مشاوره و در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت با بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و دانشـجویان رشته‌های مختلف علی‌الخصــوص مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان شروع نموده و توانسته در مدتی کوتاه... ادامه مطلب

ارتباط با ما

شعبه مرکزی: اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوی بهمن شمالی، بن بست طاووس یک
تلفن: 36619981(31)98+
شعبه 1: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،ساختمان فن آفرینی 2،واحد 116
 تلفن: 33931131(31)98+
پست الکترونیک: info@arnacorp.org
همراه: 5144 533 913 98+  و 2717 004 912 98+