گام های اجرایی ارزیابی عملکرد و جبران خدمت

 • فاز اول: همسو سازی سازمان (آماده‌سازی پروژه)

 • فاز دوم: طراحی کارت امتيازی و نقشه راهبردی سازمان و تسری آن به واحدهای سازمان

 • گام 1: تهيه کارت امتيازی و نقشه راهبردی سازمان
  • بررسی مستندات موجود
  • طراحی فرم‌های مربوطه
  • برگزاری جلسات کميته راهبردی
  • جمع آوری و جمع‌بندی نظرات و پيشنهادات
  • تهيه کارت امتيازی و نقشه راهبردی

  گام 2: تسری استراتژی های سازمان به سطح واحدها
  • ارزيابی نقشه استراتژی سازمان
  • طراحی فرم‌های مربوطه
  • بررسی شرح وظايف کارکنان و فرآيندهای واحدهای مربوطه
  • برگزاری جلسات مشترک با واحدهای سازمان
  • تدوين اهداف واحدها و تهيه نقشه استراتژی مربوطه
  • جمع‌بندی
 • فاز سوم: ايجاد و پياده سازی سيستم ارزيابی عملکرد کارکنان

 • گام 1: ايجاد سيستم ارزيابی عملکرد کارکنان با توجه به شرح وظايف
  • بررسی شرح وظايف کارکنان
  • طراحی فرم‌های مربوطه
  • تشکيل جلسات مشترک با واحدهای سازمان
  • شناسايی فعاليتهای روزمره کارکنان
  • تدوين شاخصهای عملکردی
  • بررسی شاخص ها مربوطه و تأييد نهايی
  • تهيه شناسنامه شاخص و تکميل اطلاعات مربوطه

  گام 2: ايجاد سيستم ارزيابی عملکرد کارکنان با رويکرد BSC
  • ارزيابی نقشه استراتژی واحد
  • برگزاری جلسات مشترک با واحدهای سازمان
  • تدوين اهداف فردی
  • تهيه کارت امتيازی کارکنان
 • فاز چهارم: طراحی و پياده‌سازی نظام جبران خدمات

  • بررسی و ارزيابی گروه‌های تخصصی کاری و شغلی موجود در سازمان
  • استخراج معيارهای ارزيابی فردی، واحدی و گروهی
  • طراحي ماژول(Access) نظام جبران خدمات(کارانه)
  • پياده‌سازی سيستم
  • نگهداری و بر طرف نمودن عيوب سيستم طی دو ماه پس از پياده‌ سازی
 • فاز پنجم: تهيه و ارائه گزارش نهايی

در یک نگاه

این مجموعه از سال 1388 فعالیت خود را به صورت مشاوره و در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت با بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و دانشـجویان رشته‌های مختلف علی‌الخصــوص مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان شروع نموده و توانسته در مدتی کوتاه... ادامه مطلب

ارتباط با ما

شعبه مرکزی: اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوی بهمن شمالی، بن بست طاووس یک
تلفن: 36619981(31)98+
شعبه 1: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،ساختمان فن آفرینی 2،واحد 116
 تلفن: 33931131(31)98+
پست الکترونیک: info@arnacorp.org
همراه: 5144 533 913 98+  و 2717 004 912 98+