زمینه‌های همکاری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با شرکت آرنا

 • همکاری در تهیه پیشنهادیه (اولویت های پژوهشی و پروژه های صنعتی)

 • 1- دریافت تا سقف 5% از مبلغ قرارداد جهت حق‌الزحمه آماده‌سازی پروپوزال مورد قبول آرنا درصورت تأیید پروپوزال توسط کارفرما
  (پرداخت 30 میلیون ریال به ازای هر 5 پیشنهادیه تأیید شده و پرداخت 5 میلیون ریال در صورت تأیید نشدن 10 پیشنهادیه متوالی)
  2- امکان همکاری در تیم پروژه در صورت تأیید پیشنهادیه توسط کارفرما
  3- یادگیری نحوه‌ی نوشتن پروپوزال به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های کار شرکت‌های پروژه‌محور

  توضیح بیشتر

 • پیگیری جهت اجرای پایان نامه های دانشگاهی در صنعت

 • 1- تعلق حق بازاریابی پروژه به شخص بین 5 تا 20% مبلغ کل قرارداد
  2- امکان سپردن مدیریت پروژه به شخص و دریافت حق‌الزحمه توافق شده در صورت تسلط فرد به موضوع و تأیید پیشنهاد انجام پروژه توسط کارفرما
  3- صنعتی کردن نتایج پایان‌نامه و ایجاد رزومه

  توضیح بیشتر

 • شناسایی پروژه از طریق دوستان و آشنایان و معرفی به آرنا

 • 1- تعلق حق بازاریابی پروژه به شخص بین 5 تا 20% مبلغ کل قرارداد
  2- امکان قرارگیری در تیم‌ پروژه و دریافت حق‌الزحمه توافق شده در صورت تأیید پروپوزال توسط کارفرما
  توضیح بیشتر
 • تقویت ارتباط با اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور

 • 1- پیشنهاد همکاری به اساتید جهت انجام پروژه‌های مختلف در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه درنتیجه بهره‌بردن از منافع مالی پروژه‌ی جدید به میزان 3% از کل مبلغ قرارداد
  توضیح بیشتر
 • همکاری در مدیریت سایت، کانال تلگرام و دیگر شبکه‌های مجازی آرنا

 • 1- سهیم شدن در 20% از سود ایجادشده ناشی از ایجاد فروشگاه و یا دریافت تبلیغات در سایت و یا کانال آرنا
  2- دریافت منابع اطلاعاتی بسیار زیاد به عنوان محتوا
  توضیح بیشتر
 • همکاری در برگزاری کنفرانس و سمینار

 • 1- سهیم شدن تا سقف 40% سود سمینار بسته به میزان مشارکت و اثرگذاری فرد
  2- ایجاد رزومه
  توضیح بیشتر
 • ایده‌دهی جهت توسعه آرنا

 • 1- دریافت سهم به صورت توافقی در صورت درآمدزایی ایده
  توضیح بیشتر