چاپ

همکاران و شرکای تجاری

شرکت TUV Intercert

شرکت TUV Intercert


فعال در زمینه ارائه خدمات آموزشی و صدور گواهینامه بین المللی سیستمهای مدیریتی

شرکت بهین داده کاوان آرین (بدکا)

شرکت بهین داده کاوان آرین (بدکا)

عرضه کننده راه کارها ، سیستمها و نرم افزارهای بهبود کسب و کار ، هوشمندی کسب و کار ، داده کاوی ، یکپارچه سازی و پرتال

شرکت ستایش آفرینان شهری

شرکت ستایش آفرینان شهری


ارائه خدمات مشاوره مدیریت

فرامرز حاج محمدی

فرامرز حاج محمدی

سرممیز و مشاور طراحی و پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی

گروه فرانگر صنعت پارسیان

گروه فرانگر صنعت پارسیان


ارائه خدمات مشاوره مدیریت

موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش


ارائه خدمات مشاوره