چاپ

گام های اجرایی برندسازی و آوازه محصول

گام 1: تعیین و بازنگری اجزاء نام و نشان تجاری (شعار، رنگ، کاراکتر، لوگوتایپ، لوگو، بسته بندی)
گام 2: موقعیت یابی نام و نشان تجاری و تعیین جایگاه محصول در کانال توزیع و نظر مصرف کننده
گام 3: تدوین استراتژی توسعه پایداربرای نام و نشان تجاری محصول
گام 4: طرح ریزی پروژه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای مقبولیت عمومی نام تجاری
گام 5: طراحی کمپین تبلیغاتی با توجه به بودجه در اختیار در جهت ترویج نام تجاری
گام 6: پیاده سازی روابط عمومی موثر در جهت ارزشمند نمودن برند در اذهان ذینفعان
گام 7: استقرار تکنیک های هدفمند انجام مسئولیت های اجتماعی در جهت ایجاد نام تجاری محبوب (حامی گری و اسپانسرشیپ، نظرسنجی ها،انتشارات ،مسابقات ،خیریه،رویداد ،صندوق مالی، محیط زیست)
گام 8: تعیین مزیت رقابتی و برچسب نمودن ویژگی به نام تجاری جهت ماندگاری برند در ذهن مشتری
گام 9: تدوین تقویم کاری در جهت انسجام فعالیت های برندسازی