چاپ

مجموعه مقالات زمان سنجی، کارسنجی و ظرفیت سنجی

 timing article2

 جهت دانلود مقالات مورد نظر روی آن کلیک نمایید.

 

  تعیین استانداردهای نیروی انسانی به روش منطق فازی (ششمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق)


  تكنيک ليبرتی و تعيين تعداد نفرات توليدی  جهت بهبود ارگونومی در سالن‌های برش و پرس شركت ايران خودرو


 ارائه روشی نوین در براورد نیروی انسانی مورد نیاز در مرکز آموزش درمانی الزهرا در سال 88

زمان سنجی و ظرفیت سنجی خطوط نیرو محرکه ایران خودرو
  رفع اتلاف‌ها در بخش خدمات عمومی با استفاده از نقشه‌ی جریان ارزش

  طراحی سیستم اطلاعات مدیریت اندازه گیری کار و زمان (دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه)

  مهندسی روش بازتابی از ضرورت‌های سازمانی


   بهینه‌سازی خطوط چند محصولی با استفاده از ابزار شبیه‌سازی 


 فعالیت‌های ایستاده با حمل بار و تعیین تعداد نفرات بهینه در یک ایستگاه کاری از لحاظ ارگونومی


بررسی دقت سیستم‌های زمان سنجی Stop Watch ، MTM-1 و Mini MOST در تولید قطعات داخلی پلاستیکی خودرو


  توسعه استفاده بهينه از ابزارهای روش سنجی و زمان سنجی درراستای افزایش راندمان شرکت‌های صنعتی

   بررسی کارآیی و عملکرد زمان سنجی اتاق عمل در بیمارستان‌ها به جهت تعیین میزان بهره وری نیروی انسانی (کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و روانشناسی)