نرم افزار زمان‌سنجی

 

softwaretiming

 

مجموعه آرنا با تکیه بر تجربه فراوان خود در مبحث زمان‌سنجی اقدام به طراحی نرم‌افزار در این حوزه نموده است. تجزیه و تحلیل خودکار داده‌های حاصل از زمان‌سنجی و کاهش زمان مربوط به آن مهم‌ترین مزیت این نرم‌افزار است.
استفاده از آخرین استاندارد ارائه شده از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO) در خصوص بیکاری‌های مجاز (Allowances) یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این نرم‌افزار است. توجه ویژه به مشخصه‌های روانی محیط کار و همچنین توجه به پارامترهای پیرامونی از مهم‌ترین ویژگی‌های استاندارد جدید است. موارد زیر شامل مهم‌ترین شاخص‌های استاندارد جدید است:
• حالت‌های فیزیکی بدن
• اعمال نیرو (هل دادن، کشیدن و حمل بار)
• لباس‌های محدودکننده
• تمرکز مورد نیاز برای انجام یک فعالیت
• یکنواختی انجام کار
• دما و رطوبت محیط کار
• تهویه محیط کار
• وجود گرد و غبار در محیط کار
• آلودگی‌های محیطی و گازهای آلاینده
• آلودگی‌های صوتی
• وجود لرزش
• خستگی‌های بصری


علاوه بر موارد یاد شده نرم‌افزار آرنا قادر است فعالیت‌ها را بر اساس نوع آن‌ها تقسیم‌بندی و تجزیه و تحلیل نماید. این نرم‌افزار اجزای مختلف یک فعالیت را به منظور برنامه‌ریزی دقیق‌تر به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌نماید:
• فعالیت‌های اصلی
• فعالیت‌های موقت
• فعالیت‌های مربوط به جست‌وجوی ابزار/قطعه
• فعالیت‌های مربوط به تعمیر ابزار/قطعه
• جابه‌جایی قطعه
• جابه‌جایی محصول
• فعالیت‌های بدون نیاز به حضور اپراتور
• فعالیت‌های زائد


با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های ارائه شده توسط نرم‌افزار می‌توان نسبت به کاهش فعالیت‌های غیرضروری اقدام و در جهت افزایش بهره‌وری سازمان گام برداشت.